Klachten & Opmerkingen

  • Klachtenregeling

    Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven bij ons (Ovabalance) worden ingediend, nadat je de gebreken hebt geconstateerd. De ingediende klacht(en) worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar lange...
  • Mijn pakket is beschadigd, wat nu?

    Stel je schade vast na ontvangst van het pakket? Of zijn de geleverde producten onjuist? Onze excuses! Neem foto’s van het pakket, de binnenverpakking, de beschadigde producten en je bestelbon. Stuur deze binnen de 3 kalenderdagen na ontvangst naar service@ovabalance.eu en we zorgen ervoor dat ...