Klachtenregeling

  • Klachten moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven bij ons (Ovabalance) worden ingediend, nadat je de gebreken hebt geconstateerd.
  • De ingediende klacht(en) worden binnen een termijn van 14 dagen (gerekend vanaf de datum van ontvangst) beantwoord.¬†Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, geeft Ovabalance binnen de termijn van 14 dagen antwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  • Bij klachten dien je allereerst contact op te nemen met Ovabalance. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). OvaBalance neemt vrijwillig deel aan deze geschillenbeslechtingsprocedure.
  • Een klacht schort de verplichtingen van Ovabalance niet op, tenzij Ovabalance schriftelijk anders aangeeft.
  • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Ovabalance, zal Ovabalance naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Neem contact op

Niet gevonden waar je naar zoekt? Neem contact met ons op